Skräddarbacken: SBC:s brf Malin
Status brf Malin 2018

Nu är fiberutbyggnaden i ert område klar och under våren fortsätter återställningen.
Vecka 18
Fiberbesiktning är gjord vecka 18. Markbesiktning kommer ske när gräset har börjat tagit sig. Kontroll och finjustering av grönytor kommer ske vid behov.
Vecka 16
Fiberbesiktning kommer att ske vecka 18.
Vecka 2-8
Ingen förändring.
Asfaltsåterställning klart. Besiktning kommer att ske 2018.
gray Ansluten 20 st 100%
Möjliga anslutningar: 20 st