Gylle
Status Gylle

Tidplan för återställningen är förskjuten ca två veckor. Efter den tuffa vintern så har det varit onormalt mycket arbete med återställningen på de olika fiberområden som är aktuella. Från måndag 18 juni sätter vi ytterligare ett team på återställningen.

Projektinformation från Tuna Fiberteknik

Arbetsgången är i stora drag: Projektering, hembesök, grävning på tomter, schaktning av stamnät, kabelblåsning, nätbyggnation, installation av fiberkonverter/CPE.
Kontaktpersoner för Gylle
  • Tuna Fiberteknik grävarbeten Calle Lindroth
    , 070-285 68 00
  • Tuna Fiberteknik fiberarbeten Örjan Hedman
    , 070-335 23 54