Skräddarbacken: Prans och Tuppes väg

Prans och Tuppes väg status 2018

Senast uppdaterad: 16 januari 15:37
Nu är fiberutbyggnaden i ert område klar och under våren fortsätter återställningen.

Vecka 3

Ingen förändring.

Vecka 2

Ingen förändring.

Vecka 52

Ingen förändring.

Vecka 49

Alla kunder som beställt är anslutna.
Besiktning kommer att ske 2018.
Asfaltsåterställning av kommunala vägar är påbörjad, övergångarna är asfalterade, trottoarer och kantstenar blir till våren 2018.
Asfaltsåterställning avslutad för samfälligheter.

Efteranslutning

Stadsnät finns redan etablerat i området. Vi erbjuder efteranslutning till de fastigheter som har optoskyddsrör (tomslang) från huset eller från tomtgräns fram till ett aktivt fiberskåp i stadsnätet. Om tomslang saknas kan vi ta fram närmaste anslutningspunkt. Gör en intresseanmälan så undersöker vi förutsättningarna och kontaktar er.

Svenska Stadsnätsföreningens nyhetsbrev juli

Här kan du läsa de senaste nyheterna om bredbandsutvecklingen i Sverige.

Kommunerna - nyckelspelare i utbyggnaden av fibernät

Att kommuner äger stadsnät, lokala bredbandsnät, kan medföra många vinster för invånare, företag och för samhället i stort. Genom att utveckla sin roll som ägare av stadsnät kan kommunerna bidra till att samhällsnyttan ökar ytterligare.

Kommunala stadsnät bra för konsumenten

Ska det vara möjligt att köpa upp olika vägsträckor runt om i Sverige – och sedan stänga dem för konkurrenter? Det är ett fullt realistiskt – och farligt – scenario för bredbandsmarknaden, varnar Jonas Birgersson och Jon Karlung, ledare för två bredbandsbolag. Kommunalt ägda stadsnät driver på fiberutbyggnaden, främjar konkurrensen på marknaden och pressar priserna till kon...

Så mycket kostar fiberanslutningen

Post- och Telestyrelsen har granskat fibererbjudanden från 51 aktörer.
Kontaktpersoner för Skräddarbacken: Prans och Tuppes väg
  • Jonas Ekman
    , 070-724 50 17
  • Områdesrepresentant Leif Jonsson
    , 076-766 79 79
  • Projektledare Eltel Networks Andreas Elofsson
    , 076-114 11 35
#inlineditbutton