Rommeholen Sör Romme Övre och Yttre Svärdsjö
Tuna_Fiberteknik_aterstallningsplan_180502
Status Rommeholen Sör Romme och Svärdsjö

Tidplan för återställningen är förskjuten ca två veckor. Efter den tuffa vintern så har det varit onormalt mycket arbete med återställningen på de olika fiberområden som är aktuella. Från måndag 18 juni sätter vi ytterligare ett team på återställningen.

Projektinformation från Tuna Fiberteknik

Arbetsgången är i stora drag: Projektering, hembesök, grävning på tomter, schaktning av stamnät, kabelblåsning, nätbyggnation, installation av fiberkonverter/CPE.

Så här går det till

Vad gör vi och vad gör du? I normalfallet gräver och anlägger vi fibernät fram till tomtgränsen Fastighetsägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgräns fram till huset samt ombesörjer håltagning i yttervägg. Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Fastighetsägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt. Vi anslute...
Kontaktpersoner för Rommeholen Sör Romme Övre och Yttre Svärdsjö
  • Områdesrepresentant Magnus Norberg
    , 070-388 59 23
  • Tuna Fiberteknik grävarbeten Calle Lindroth
    , 070-285 68 00
  • Tuna Fiberteknik fiberarbeten Örjan Hedman
    , 070-335 23 54