magnify

Fokusområden 2017

Fokusområden 2017

Vi tackar våra kunder/ägare för förtroendet att fortsätta bygga ut Stadsnätet så fler får tillgång till den snabbaste, driftsäkraste och modernaste bredbandstekniken. Även i år slår vi rekord i antal beställningar med över 1100 småhus som beställt fiberanslutning 2017!

Utbyggnaden av Stadsnätet sker genom totalentreprenad, vilket innebär att huvudentreprenören för respektive område planerar, projekterar och bygger samt ansvarar för kundkontakter och tidsbokning i sitt område. Borlänge Energi ansvarar för att fibersajter där kunderna kopplas in finns i varje område och detta arbete pågår parallellt med utbyggnaden av områdesnäten.

Genom att ansluta er till Borlängebornas eget Stadsnät, får ni tillgång till ett robust, öppet och konkurrensneutralt fibernät där alla stora operatörer erbjuder sina tjänster och konkurrerar om kunderna på samma villkor.
#inlineditbutton