magnify

Fokusområden 2017

Fokusområden 2017

Upphandlingen av entreprenad är nu klar och våra entreprenörer har tilldelats "sina" områden. Nu bjuder vi in till områdesträffar utomhus där entreprenören för respektive område presenterar sig och ni får möjlighet att ställa frågor. Klicka på ert område i listan med områden för info om när er träff blir.

Utbyggnaden av Stadsnätet görs med totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören för respektive område planerar, projekterar och bygger samt ansvarar för kundkontakter och tidsbokning i sitt område. Borlänge Energi ansvarar för att fibersajter där kunderna kopplas in finns i varje område och detta arbete pågår parallellt med utbyggnaden av områdesnäten.

Genom att ansluta er till Borlängebornas eget Stadsnät, får ni tillgång till ett robust, öppet och konkurrensneutralt fibernät där alla stora operatörer erbjuder sina tjänster och konkurrerar om kunderna på samma villkor.
#inlineditbutton