Återställning Bergslagsbyn, Forssaklack, Gylletäppan

Senast uppdaterad: 9 maj 08:56
Återställning på tomtmark utförs på alla fastigheter med stamledning samt de som betalat för ingrävning till husvägg. Vi sår till med gräsfrö och lägger på matjord där det behövs.
Tyvärr har vädret varierat sista veckorna, för 3-4 veckor sedan var det vårvärme på väg som sedan ändrades till regn och snö så sent som förra veckan.
Den leriga jorden är svår att hantera innan den torkat ut och det måste också torka ut så att maskinerna inte gör djupa spår. Maskiner kommer att användas främst på ytorna utanför tomtmark men även på tomter där det är lämpligt. Så här är planerna just nu:
Forssaklack Östra
Påbörjas den 4 maj och beräknas ta några dagar.
Forssaklack Västra
Återställning av gräsytor utanför tomtmark påbörjas V19 och beräknas klart under veckan. Återställning av tomtmark planeras för under V19 och påbörjas därefter.
Bergslagsbyn
Återställning av gräsytor utanför tomtmark pågår, beräknas klart inom någon dag.
Återställning av tomtmark planeras för under V19 och påbörjas därefter.
Gylletäppan
Återställning pågår av ett arbetslag och ytterligare ett lag börjar V19. Både tomtmark och allmänytor återställs samtidigt.

Ni som har avgrävda kablar till robotgräsklippare får gärna skicka ett mail till

#inlineditbutton