Återställning Kvarnsveden: Nordanåker och Tallmoheden

Senast uppdaterad: 9 maj 10:05
En liten uppdatering från entreprenören Trebiq om den återställning som pågår i ert område efter fiberutbyggnaden 2016.
Vi jobbar för fullt med att återfylla, kratta och lägga på ny matjord och grässådd där vi gått fram med våra grävmaskiner.
I området Nordanåker är vi klara med grönytorna och väntar på asfaltering av de ställen där vi grävt över vägen.
I Tallmoheden har vi börjat med återfyllnad främst i området April- / Majvägen och kommer därifrån att arbeta oss ner över Ringargatan och vidare ner mot Glättargatan och Färgargatan.
Skulle ni efter att vi varit på plats och ni ser att sådden är lagd se fler hål eller felaktigheter så ser vi gärna att ni kontaktar oss på mailadressen nedan.
Trevlig vår!

Med vänlig hälsning

Tobbe, Trebiq AB
#inlineditbutton