Vad kostar det?

Att projektera, gräva, dra fiber och ansluta innebär stora investeringar i infrastruktur. Därför blir det alldeles för dyrt att bygga ut stadsnätet till villor en och en. Det måste göras effektivt och rationellt för att det ska bli ekonomiskt intressant.
Anslutningsavgift fiberanslutning villa privat gäller fr.o.m. 2015-01-01
Enskild efteranslutning i redan utbyggt område* 25 000 kr
Efteranslutning uppsamling i redan utbyggt område** 19 000 kr
Kampanjpris vid nyetablering av stadsnät i området*** Från 14 500 kr
Priserna nedan avser privatpersoner och är inklusive moms.
Du betalar en anslutningsavgift/aktiveringskostnad och därefter en månatlig nätavgift för tillgången till stadsnätet.
* Optoskyddsrör (tomslang) måste finnas från husvägg till aktivt fiberskåp i stadsnätet. Leveranstid 2-5 veckor.
** Optoskyddsrör (tomslang) måste finnas från husvägg till aktivt fiberskåp i stadsnätet. Leveranstid kan variera.
*** Anslutningsavgiften för området sätts med hänsyn till bl.a. utbyggnadskostnader och kundunderlag.

Anslutningen är en engångsinvestering

Fastighetsanslutningen är en engångskostnad. Alla fastighetsägare betalar en anslutningsavgift för sin "garageuppfart" till det nya snabba nätverket. Det är en investering för framtiden som dessutom höjer fastighetens värde.
Priset inkluderar utbyggnad av fibernätet, grävning och förläggning av kanalisation (tomslang) fram till tomtgräns, samt fiberblåsning och installation av mediakonverter (CPE). Beställaren bekostar och ansvarar själv för grävning och förläggning av kanalisation på egen tomt samt håltagning, det ingår ej i anslutningsavgiften. Läs här om hur det går till.

Tjänster till låga priser

Som användare av nätet, köper du dina tjänster direkt från de olika tjänsteleverantörerna. Eftersom det råder fri konkurrens i nätet så pressas priserna ner. På sikt kan du tjäna igen din investering genom att du kan sänka dina driftkostnader för bredbandstjänster.
fjarrvarme_barn_2
Investeringen spar du igen på de låga priserna på tjänster och dessutom blir din villa mer värd och attraktiv.