Om Boxer

Boxer bedriver, i konkurrens med leverantörer av kabel-tv, satellitoperatörer och bolag som erbjuder tv via bredband, betal-tv-verksamhet i det svenska digitala marknätet. Nu har Boxer även kompletterat sitt erbjudande med bredband, TV via fiber och hemtelefoni.
#inlineditbutton