Åselby östra
Tuna_Fiberteknik_aterstallningsplan_180502
Status Åselby östra

Tidplan för återställningen är förskjuten ca två veckor. Efter den tuffa vintern så har det varit onormalt mycket arbete med återställningen på de olika fiberområden som är aktuella. Från måndag 18 juni sätter vi ytterligare ett team på återställningen.
Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).
Kontaktpersoner för Åselby östra
  • Tuna Fiberteknik grävarbeten Calle Lindroth
    , 070-285 68 00
  • Tuna Fiberteknik fiberarbeten Örjan Hedman
    , 070-335 23 54