Barkargärdet Barberget Islingby
Status Barkargärdet Barberget Islingby

Nu är alla som har beställt fiberanslutning i Barberget och Islingby anslutna, samt de allra flesta i Barkargärdet. Endast ett fåtal fastigheter återstår där Borlänge Energi nu besiktar projektstatus och planerar för färdigställandet.

Så här går det till

Vad gör vi och vad gör du? I normalfallet gräver och anlägger vi fibernät fram till tomtgränsen Fastighetsägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgräns fram till huset samt ombesörjer håltagning i yttervägg. Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Fastighetsägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt. Vi anslute...
Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).
Kontaktpersoner för Barkargärdet Barberget Islingby
  • Områdesrepresentant Barberget Rolf Holmqvist
    , 076-102 31 27
  • Områdesrepresentant Barkargärdet Tommy Spjuth
    , 073-738 68 68