Romme östra
Status Romme Östra

BRS Networks AB har fått uppdraget att bygga ut Stadsnätet i ert område genom totalentreprenad. Det innebär att BRS "äger" projektet och ansvarar för planering, projektering och genomförande. Frågor om tidplan, schaktning på tomt, markavtal och installation ställer ni direkt till BRS. OBS sista beställningsdag för fiberanslutning är sista augusti 2018.
gray Beställning 134 st 74%
Möjliga anslutningar: 181 st

Modernisera ditt hus

En optisk fiberkabel direkt in i huset är framtidens teknologi för kommunikationer. Den känner inga begränsningar och kommer att ersätta de gamla kopparnäten för Internet, telefoni och kabel-tv. Allt i en fiber Supersnabbt Internet, telefoni, HDTV, filmer, underhållning, hemarbete, datatjänster, sociala nätverk, backup med mera. Det är valfrihetens bredband där en mängd levera...
Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).
Kontaktpersoner för Romme östra
 • Fredrik Rusack
 • BRS Networks AB
  Erik Jakobsson
  , 076-207 46 42
 • BRS Networks AB
  Henrik Stern
  , 070-942 76 40