Söder Tuna
Status Söder Tuna

Upphandlingen av entreprenad är nu klar och det blir Eltel Networks som bygger ut Stadsnätet i ert område.
Information om projektstatus kommer fortlöpande att presenteras här på er områdessida på Stadsnätswebben och via e-post.

gray Beställning 124 st 72%
Möjliga anslutningar: 172 st

Borlänge Stadsnät bygger vidare på landsorten

I år bygger Borlänge Energi ut Borlängebornas eget Stadsnät till ytterligare 1300 småhus i kommunen.
Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).
Kontaktpersoner för Söder Tuna
 • Områdersrepresentant
  Johan Olde
  , 070-614 44 49
 • Eltel Networks projektledare
  Kristian Kjellsson
  , 072-595 46 57
 • Eltel Networks tomtprojektör
  Erik Rombo
  , 076-114 11 35