Rommeholen Sör Romme Övre och Yttre Svärdsjö
Tuna_Fiberteknik_aterstallningsplan_180502
Status Rommeholen Sör Romme och Svärdsjö

Entreprenörens karta Beställning av ingrävning & håltagning Status 2018-10-04 Grävning har påbörjats på Pilotvägen och vi fortsätter på Adjutantsgatan nästa vecka. Status 2018-09-26 Vi kommer att påbörja grävningen måndagen den 1/10 mellan Rommevägen 53 A och Rommevägen 75 samt Rommevägen 126 och 130. Status 2018-09-20 Vi har en installation kvar som går at...
gray Intresse 6 st 3%
gray Beställning 26 st 13%
gray Ansluten 118 st 60%
Möjliga anslutningar: 197 st

Projektinformation från Tuna Fiberteknik

Arbetsgången är i stora drag: Projektering, hembesök, grävning på tomter, schaktning av stamnät, kabelblåsning, nätbyggnation, installation av fiberkonverter/CPE.

Så här går det till

Vad gör vi och vad gör du? I normalfallet gräver och anlägger vi fibernät fram till tomtgränsen Fastighetsägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgräns fram till huset samt ombesörjer håltagning i yttervägg. Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Fastighetsägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt. Vi anslute...
Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).
Kontaktpersoner för Rommeholen Sör Romme Övre och Yttre Svärdsjö
  • Områdesrepresentant Magnus Norberg
    , 070-388 59 23
  • Tuna Fiberteknik grävarbeten Calle Lindroth
    , 070-285 68 00
  • Tuna Fiberteknik fiberarbeten Örjan Hedman
    , 070-335 23 54