Markbesiktning efter fibergrävning v.25

Markbesiktning kommer att utföras i följande områden Forssa östra, Forssa västra, Bergslagsbyn södra samt Gylletäppan.
Vi kommer under måndag och tisdag v.25 att utföra markbesiktning tillsammans med entreprenören BRS networks.