Ökad efterfrågan bland äldre

Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2015, visar att drygt 94 procent av de svarande använder internet hemma. Ökningen är störst bland äldre: 71 procent av 61-75-åringarna använder internet i stort sett varje dag.
Mer än 30 procent anger att de har fiber som huvudsaklig internetanslutning vilket innebär att fiber är det vanligaste alternativet. Anledningen till att allt fler väljer fiber är att man inte vill ha begränsning i datamängder eller fart.
Tv-tittande över internet ökar
De som enbart tittar på strömmade tjänster via internet, så som Netflix och SVT Play, ökar från 4 procent år 2013 till 10 procent i år. En majoritet (55 procent) tittar både på traditionell tablålagd tv och strömmade tjänster.
Om rapporten
PTS rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet 2015 beskriver hur svenskarna använder fast telefoni, mobiltelefoni och internet. PTS har frågat 4000 personer i åldrarna 16 till 75 år. Syftet med undersökningen är att ge PTS bättre kunskap om hur konsumenterna ser på telefoni- och internettjänster. Första undersökningen kom 2002.

Källa: Svenska Stadsnätsföreningen

Nyheter
#inlineditbutton