Stadsnät i Sverige statuerar framgångsexempel

En färsk rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.
– 1997 började vi bygga upp ett stadsnät i Borlänge, ett nät som är konkurrensneutralt och operatörsoberoende. Redan 1999 anslöt vi de första kunderna och sedan dess har utbyggnaden fortskridit. Rapporten bekräftar att vårt öppna nät fyller en viktig funktion och bidrar till utvecklingen i Borlänge, säger Jan-Erik Lindroth, chef för Borlänge Energi Stadsnät.
I rapporten beskrivs hur stadsnäten spelar en avgörande roll på den svenska bredbandsmarknaden. I stadsnätens ”öppna nät” kan tjänsteleverantörer utan egen infrastruktur erbjuda sina tjänster till slutkunderna. Konceptet, som skapades av stadsnäten, pressar priserna och ökar valfriheten för konsumenterna, enligt rapporten från OECD.
De första stadsnäten bildades på 90-talet. Då var syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur.
– Svenska kommunpolitiker ska ha en eloge för att de tidigt valde att satsa på egen fiberinfrastruktur. I en tid där vårt bredbandsnät spelar en viktigare roll än någonsin är stadsnäten garant för en fortsatt sund konkurrenssituation på marknaden, säger Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.
Läs rapporten:
Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks

För mer information, kontakta:

Jon Pallin

0243-731 81

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen


070-598 00 05
Borlänge Energi Stadsnät äger, driver och utvecklar ett öppet kommunikationsnät som erbjuder kostnadseffektiva transporttjänster för tele- och datakommunikation, oberoende av vilken tjänsteleverantör kunden valt.
Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden. Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org