Borlänge Energi bygger ut det ortssammanhängande nätet

I det digitala samhället som växer fram är vårt mål att bygga ett fibernät i Borlänge som ger möjligheter till bredbandstjänster så som telefoni, internet och bredbands-tv oavsett om man bor i staden eller på landsbygden.
Borlänge Energi har sökt och fått ekonomiskt bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Bidraget syftar till att bygga stamfibern ut till byar som idag inte har höghastighetsbredband i närheten.

Projektet som beviljats pengar gäller utbyggnad av stamnät till:

Halvarsgårdarna Hesse
Sörbro
Skinnarsveden
Fagerbacken
Grevbo
Strandbro
Tolsbo
Fler sträckor kommer att byggas ut under perioden 2018-2019.
Utbyggnaden finansieras till 50 % av pengar från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och till 50 % från Borlänge Energi.