Borlänge Energi bygger ut det ortsammanbindande fibernätet

I det digitala samhället som växer fram är vårt mål att bygga ett fibernät i Borlänge som ger möjligheter till bredbandstjänster så som telefoni, internet och bredbands-tv oavsett om man bor i staden eller på landsbygden.
Borlänge Energi har i samverkan med Länsstyrelsen och Tillväxtverket sökt och fått ekonomiskt bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Bidraget syftar till att bygga ut stamfibern till byar med företag som idag inte har höghastighetsbredband i närheten.

Projektet som beviljats pengar gäller utbyggnad av stamnät till:

Halvarsgårdarna Hesse
Sörbro
Skinnarsveden
Fagerbacken
Grevbo
Strandbro
Tolsbo
Långsjö
Skärsjö
Västansjö
Knutshyttan
Baggbo
Gyllkya
Tronsjö
Dalvik
ERUF_skylt_bredbandsutbuggnad
Utbyggnaden finansieras till 50 % av pengar från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och till 50 % från Borlänge Energi och projekten pågår 2017-2020.
#inlineditbutton