Vad händer med ADSL?

Telias nedläggning av det gamla kopparnätet för telefoni pågår nu runt om i Sverige. Det innebär att när kopparnätet monteras ned, kan ingen operatör längre erbjuda bredband via ADSL. Om du bor i ett sådant område, behöver du säkerställa ditt bredband med annan teknik.
I Borlänge kommun har hittills en kopparlinje monterats ned, i byn Bältarbo. Borlänge Energi har byggt ut Stadsnätet i byn och erbjuder fastighetsägare fiberanslutning: Beställ fiberanslutning Bältarbo
För 2019 har Telia aviserat nedläggning av följande telestationer i Borlänge:
Baggbo - aviserad nedläggning av Telia 2019-06-03
ADSL-kunder som sitter uppkopplade mot Baggbo erbjuds fiberanslutning till Stadsnätet av Borlänge Energi: Beställ fiberanslutning Baggbo
Milsbo - aviserad nedläggning av Telia 2019-06-03
ADSL-kunder som sitter uppkopplade mot stationen i Milsbo erbjuds fiberanslutning antingen av Borlänge Energi Stadsnät: (Dalvik, Dalviksberg, Tronsjö) Beställ fiberanslutning Torsång östra
eller av det fristående fibernätet Östra Gustafs fibernätverk ekonomisk förening (Kårtylla och Milsbo)
Läs mer på bredbandsmyndigheten Post-och Telestyrelsens webbplats: Avvecklingen av kopparnätet (telefonnätet)