Felanmälan

Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du avtalat med

Innan du gör en felanmälan bör du göra följande:

  1. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna
  2. Kontrollera att alla lampor lyser eller blinkar på din utrustning (dator, TV-box, router, telefonidosa etc)
  3. Starta om all utrustning genom att dra ur alla strömsladdar och koppla in dem igen efter 10-15 minuter
  4. Om du har möjlighet, koppla in dig direkt från Internetuttaget (konverter eller RG) till datorn

Så här går en felanmälan till:

  1. Kontakta din leverantör
  2. Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon
  3. Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet
  4. Leverantören kontaktar Stadsnätet för att göra felanmälan
  5. Stadsnätet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren
  6. Leverantören återkommer till dig med besked
Du hittar telefonnummer och kontaktuppgifter till alla tjänsteleverantörer via den gröna knappen till höger.
Alla leverantörer
#inlineditbutton