Fokusområden

I gruppen Fokusområden samlar vi de småhusområden där större utbyggnadsprojekt i Stadsnätet pågår. För aktuell status besök respektive områdessida.

Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).

#inlineditbutton