Hoppa direkt till innehåll
lgh_2

Stadsnät för bostadsrätter och villasamfälligheter

Bor du i en bostadsrätt eller i en villasamfällighet så är det med föreningens styrelse vi tecknar avtal om anslutning. Om föreningens medlemmar vill ha en framtidssäker fiberanslutning till ett öppet nät, så påverka styrelsen i frågan.
Styrelsen utser då en kontaktperson som har den löpande kontakten med oss. Vi har anslutit många föreningar och har ett färdigt körschema för hela processen och lokala samarbetspartners för byggandet av områdesnät och fastighetsnät.

Föreningens intresseanmälan

Är du kontaktperson i styrelsen så klicka på länken nedan för att göra en intresseanmälan. Vi kontaktar dig för ett möte och en besiktning av förutsättningarna. Därefter får du ett avtalsförslag och beslutsunderlag.

Du som bor i bostadsrätt eller samfällighet

Påverka din styrelse. Du kan via denna webb skicka en Knuffa på-anmälan som vi samlar på hög. När tillräckligt många gjort det så kontaktar vi styrelsen och berättar om det intresse som finns i området.