brffastighet
Öppet nät för fastighetsägare

Det öppna nätet

Allt via en fiber. Borlänge Stadsnät erbjuder både små- och stora företag en framtidsteknik utan gränser. Snabbare internet, bekväma server- och driftstjänster, backup, lagring, hemarbete, VPN-lösningar, telefoni med växelfunktioner, tv, larm och säkerhet med mera. Om du äger den fastighet du sitter i gör du bara en intresseanmälan via länken till höger, så hör vi av oss och berättar mer.
Om du hyr dina lokaler bör du kontakta din fastighetsägare för att se till att fastigheten ansluts.

Här är tre starka skäl till
varför du ska välja fiber:

1. Valfrihet och flexibilitet

I Borlänge Stadsnät blir du inte inlåst. Du väljer själv vilka leverantörer du vill samarbeta med och kan byta när du vill på det öppna nätet. Vill du ha egen kapacitet, kontakta oss.

2. Säkerhet och trygghet

Borlänge Stadsnät är framtidssäkert och ger dig den prestanda du behöver i framtiden. Det är vår nya kommunägda infrastruktur till nytta för enskilda och näringslivet.

3. Ökad effektivitet och nya möjligheter

Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via fibernätet kan du också utveckla dina egna affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst du vill leverera?
Gör en intresseanmälan
Så här går det till
 
Steg 1: Anslutning av fastigheten
När du beställer en anslutning av oss förgrenar vi stadsnätet till din fastighet. Vi placerar en fastighetsswitch i i lämpligt utrymme - det är vår överlämningspunkt. För detta betalar du ett engångsbelopp.

Steg 2: Utbyggnad av fastighetsnät
För att de boende ska få tillgång till Stadsnätet behövs ett fastighetsnät. Fastighetsnätet är ditt ansvar, men vi hjälper dig gärna med upphandling och planering och har nära samarbete med auktoriserade och utbildade fastighetsnätsbyggare. Kontakta oss för mer information.

Steg 3: Uppkoppling av hyresgästerna
När väl nätuttagen är på plats i lägenheterna kan hyresgästerna börja utnyttja stadsnätet. Var och en väljer den tjänsteleverantör och de tjänster som passar deras önskemål.
#inlineditbutton