Så här går det till

Vad gör vi och vad gör du?

  1. I normalfallet gräver och anlägger vi fibernät fram till tomtgränsen
  2. Fastighetsägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgräns fram till huset samt ombesörjer håltagning i yttervägg. Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Fastighetsägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt. (I kampanjerbjudande kan "nyckelfärdig" anslutning ingå, då gör vi allt ovanstående.). Du som fastighetsägare ansvarar för att informera om egna ledningar, rör etc. som finns på tomten.
  3. Vi ansluter med fiberkabel och monterar fiberkonvertern (cpe) inom två meters radie från hålet i ytterväggen.
  4. Fastighetsägaren ombesörjer att el är framdraget i närheten av uttaget.
  5. Fastighetsägaren ansvarar på egen bekostnad för återställningsarbete på egen fastighet.
  6. Vi kan på begäran vara behjälplig i kontakter med leverantörer och anläggare för arbete på egen mark