Så här går det till

drgmount

Vad gör vi och vad gör du?

  1. I normalfallet gräver och anlägger vi fibernät fram till tomtgränsen
  2. Fastighetsägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgräns fram till huset samt ombesörjer håltagning i yttervägg.
  3. Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Fastighetsägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt.
  4. Vi ansluter med fiberkabel och monterar fiberkonvertern (cpe) inom två meters radie från hålet i ytterväggen.
  5. Fastighetsägaren ombesörjer att el är framdraget i närheten av uttaget.
  6. Fastighetsägaren ansvarar på egen bekostnad för återställningsarbete på egen fastighet.
  7. Vi kan på begäran vara behjälplig i kontakter med leverantörer och anläggare för arbete på egen mark
dike
Diket behöver vara ett spadtag brett
och ca 30-40 cm djupt, och grävs
från huvudschakt fram till den plats på
husväggen där håltagningen för fibern
ska göras.

Hjälp att gräva på egen tomt?

Om du vill ha hjälp med grävning på egen tomt, kontaktar du entreprenören för ditt område.

Hur bygger man ett bredbandsnät i huset?

Från din fiberkonverter (cpe) kan du dra egna nätverkskablar dit du vill ha dem och/eller installera ett trådlöst nätverk.
Läs mer om hur det går till under menyn Installera hemma.