Domnarvets centrum
Status Domnarvets centrum

Borlänge Energi driver nu fiberutbyggnaden vidare i egen regi.

Så här går det till

Vad gör vi och vad gör du? I normalfallet gräver och anlägger vi fibernät fram till tomtgränsen Fastighetsägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven plats vid tomtgräns fram till huset samt ombesörjer håltagning i yttervägg. Vi tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation. Fastighetsägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt. Vi anslute...

Så här kommer du igång med Stadsnätet

Har du ett stadsnätsuttag hemma är du fri att välja en rad olika tjänster via uttaget. Du kan till exempel välja Internetanslutning från 10 - 1000 Mbit/s, telefoni och bredbands-tv via det optiska fibernätet. Ditt uttag kan se ut på olika sätt. Antingen är det ett enkelt nätverksuttag, typ det du ser på bilden. Eller också har du en så kallad CPE (Customer Premise Equipment) m...
Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).