Kvarnsveden: Furulund
Efteranslutning

Stadsnät finns redan etablerat i området. Vi erbjuder efteranslutning till de fastigheter som har optoskyddsrör (tomslang) från huset eller från tomtgräns fram till ett aktivt fiberskåp i stadsnätet. Om tomslang saknas kan vi ta fram närmaste anslutningspunkt. Gör en intresseanmälan så undersöker vi förutsättningarna och kontaktar er.

Så här kommer du igång med Stadsnätet

Har du ett stadsnätsuttag hemma är du fri att välja en rad olika tjänster via uttaget. Du kan till exempel välja Internetanslutning från 10 - 1000 Mbit/s, telefoni och bredbands-tv via det optiska fibernätet. Ditt uttag kan se ut på olika sätt. Antingen är det ett enkelt nätverksuttag, typ det du ser på bilden. Eller också har du en så kallad CPE (Customer Premise Equipment) m...
Borlänge Energis behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen av EU-förordning 2016/679 (GDPR/allmän dataskyddsförordning).