Hoppa direkt till innehåll
Väster Tuna etapp 2

Efteranslutning

Stadsnät finns redan etablerat i området. Vi erbjuder efteranslutning till de fastigheter som har optoskyddsrör (tomslang) från huset eller från tomtgräns fram till ett aktivt fiberskåp i stadsnätet. Om tomslang saknas kan vi ta fram närmaste anslutningspunkt. Beställ direkt här på webben eller gör en intresseanmälan så undersöker vi förutsättningarna och kontaktar er.

Så här går det till

Vad gör vi och vad gör du? Vi gräver och anlägger fibernät fram till husgrunden samt ombesörjer håltagning i yttervägg. Du som fastighetsägare ansvarar för att informera om egna ledning...tern (cpe) inom två meters radie från hålet i ytterväggen. Fastighetsägaren ombesörjer att el är framdraget i närheten av uttaget. Vi återställer på fastigheten till befintligt ski.
company

Stadsnät för företag

För information gå in på www.borlange-energi.se...
Kontaktpersoner för Väster Tuna etapp 2